Protecția datelor
și module cookie

Indicații generale
Swoboda Wiggensbach KG colectează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în conformitate cu specificațiile legislației Republicii Federale Germane privind protecția datelor cu caracter personal. În continuare, vom prezenta modul, volumul și scopurile colectării și utilizării datelor tehnice și a datelor cu caracter personal. Puteți consulta în orice moment aceste informații pe pagina noastră de internet www.swoboda.com, în secțiunea Protecția datelor .

Prelucrarea datelor la nivelul site-ului nostru web
Prelucrarea datelor la nivelul acestui site web este efectuată de către Swoboda Wiggensbach KG. Puteți găsi datele noastre de contact în secțiunea Mențiuni legalea acestui site web.

Cum se realizează colectarea datelor dumneavoastră?
Datele dumneavoastră sunt colectate atunci când ni le trimiteți prin e-mail sau la completarea formularului de contact. De asemenea, sistemele noastre IT colectează automat date la vizitarea site-ului web. Acestea sunt în principal date tehnice (de ex., browser-ul de internet, sistemul de operare sau ora vizitării site-ului). Colectarea acestor date este realizată în mod automat la accesarea site-ului nostru web.

Ce fel de module cookie folosim?
O parte a datelor este colectată direct de către serverul nostru, pentru a garanta o funcționare fără erori a site-ului web (module cookie necesare). Alte date pot fi utilizate pentru analizarea comportamentului utilizatorului (module cookie de statistică) sau în scopuri de marketing (module cookie de marketing). În acest sens, utilizăm serviciile Google Analytics. Mai jos, puteți să vă opuneți stocării modulelor cookie de statistică și de marketing (a se vedea punctul 3).

Ce drepturi aveți cu privire la datele dumneavoastră?
Aveți oricând dreptul de a obține informații gratuite cu privire la originea, destinatarul și scopul datelor cu caracter personal stocate de Swoboda. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date.

2. Indicații generale și informații obligatorii

Protecția datelor
Administratorii acestor pagini tratează protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal cu multă seriozitate. Gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu specificațiile legale privind protecția datelor, precum și cu această declarație privind protecția datelor. Prezenta declarație privind protecția datelor explică ce tipuri de date colectăm și scopul pentru care le utilizăm. De asemenea, explică în ce mod și cu ce scop sunt colectate aceste date. Totuși, dorim să vă atragem atenția asupra faptului că transferul de date pe internet (de ex. în cadrul comunicării prin e-mail) poate prezenta probleme de securitate. Nu este posibilă garantarea protecției complete a datelor împotriva accesării de către terți.

Indicații privind entitatea responsabilă și responsabilul pentru protecția datelor
Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor este responsabilul nostru pentru protecția datelor:

Sascha Dionisius
DIOMIKO UG (haftungsbeschränkt)
Frankenbacher Str. 32
74336 Brackenheim
Număr de telefon: +49 (0)151 505 907 36 
Adresă de e-mail: datenschutzbeauftragter@swoboda.com

Entitatea responsabilă este persoana fizică sau juridică ce decide, pe cont propriu sau împreună cu alte entități, în ce scopuri și prin ce mijloace se efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal.

Retragerea consimțământului dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor
Multe procese de prelucrare a datelor efectuate de Swoboda sunt posibile numai în baza consimțământului dumneavoastră explicit. Dispuneți de posibilitatea de a vă retrage în orice moment consimțământul dat. În acest scop, este suficientă transmiterea prin e-mail a unei notificări informale. Retragerea consimțământului nu aduce atingere valabilității datelor prelucrate anterior retragerii.

Informare, blocare, ștergere
În conformitate cu prevederile legislative în vigoare, aveți în orice moment dreptul de a obține informații gratuite cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal stocate, la originea acestora, la destinatarii către care sunt transmise și la scopul prelucrării lor și, dacă este cazul, aveți dreptul de a solicita corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date. Pentru această solicitare, precum și pentru alte întrebări referitoare la datele cu caracter personal, ne puteți contacta oricând la adresa menționată în secțiunea Mențiuni legale. În plus, dispuneți și de dreptul de a formula contestații către autoritatea de supraveghere.

Opoziție față de transmiterea e-mailurilor cu caracter publicitar
Prin prezenta, se indică opoziția față de utilizarea datelor de contact publicate în cadrul secțiunii Mențiuni legale în vederea transmiterii de materiale publicitare și informative pentru care nu s-a făcut o solicitare explicită. Administratorii paginilor își rezervă în mod explicit dreptul de a intenta acțiuni în justiție în cazul transmiterii nesolicitate de informații publicitare, de exemplu prin mesaje spam.

3. Colectarea de date pe site-ul nostru web

Instrumente de analiză furnizate de terți/Module cookie de statistică și marketing
În momentul accesării site-ului nostru web, datele dumneavoastră de navigare sunt evaluate din punct de vedere statistic. Această evaluare se realizează cu ajutorul modulelor cookie și al programului de analiză Google Analytics. Furnizor: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De obicei, analiza se realizează în mod anonim, comportamentul de navigare neputând fi utilizat pentru a vă identifica. De asemenea, modulele cookie pot fi folosite de către Swoboda în scopuri de marketing. Pentru a vă opune acestei analize, accesați:

Dezactivarea Google Analytics (Se dezactivează modulele cookie de statistică și de marketing)

Fișierele jurnal ale serverului
Furnizorul paginilor colectează și stochează în mod automat, în așa-numitele fișiere jurnal ale serverului, informațiile transmise automat de browser-ul dumneavoastră.
Acestea sunt:

  • sistemul de operare utilizat
  • adresa URL de referință
  • ora accesării serverului
  • adresa IP

 

Aceste date nu vor fi adăugate altor surse de date. Prelucrarea datelor este realizată în temeiul Articolului 6, alineatul 1, litera f din RGPD, care autorizează prelucrarea datelor în scopul executării unui contract sau a măsurilor antecontractuale.

Inserarea de linkuri către Google Maps
Această pagină web folosește linkuri către serviciul de hărți Google Maps, sub incidența www.swoboda.com/unternehmen/standorte. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. În anumite situații, utilizarea funcțiilor Google Maps poate presupune stocarea locației sau a adresei dumneavoastră IP. Este posibil ca Google să colecteze și alte date cu caracter personal dacă, în timp ce vizitați site-ul nostru web, sunteți conectat la contul dumneavoastră Google. Aceste informații sunt colectate direct de către Google și sunt, de obicei, transferate și stocate pe un server Google din SUA. Furnizorul aceste pagini web nu are nicio influență asupra acestui transfer de date. Puteți împiedica colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal deconectându-vă în prealabil de la contul respectiv. Inserarea de linkuri către Google Maps se realizează în scopul facilității identificării locurilor menționate de noi pe site-ul web. Acest demers constituie un interes legitim în sensul Articolului 6, alineatul 1, litera f din RGPD. Puteți găsi mai multe informații privind gestionarea datelor de utilizator în Politica de confidențialitate Google.

Utilizarea site-ului YouTube
Am integrat în paginile noastre web videoclipuri preluate de pe YouTube. YouTube este un portal video pe Internet ce permite încărcarea gratuită de videoclipuri; apoi, utilizatorii pot viziona și evalua aceste videoclipuri în mod gratuit și pot publica comentarii. Portalul de internet YouTube permite publicarea unei game variate de videoclipuri, facilitând accesul atât la filme și programe TV complete, cât și la videoclipuri muzicale, trailere și videoclipuri realizate chiar de către utilizatori. Societatea administrativă a YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. La fiecare accesare a unei pagini individuale care conține o componentă YouTube integrată (videoclip YouTube), browser-ul de internet al sistemului IT al utilizatorului descarcă în mod automat de pe YouTube o reprezentare a componentelor YouTube corespunzătoare. Puteți găsi mai multe informații despre YouTube la adresa www.youtube.com/yt/about. În cadrul acestui proces tehnic, YouTube și Google primesc informații referitoare la subpaginile pe care persoana vizată le accesează pe site-ul web www.swoboda.com. În cazul în care persoana vizată este conectată simultan la contul de YouTube, la accesarea unei pagini care conține un videoclip YouTube, site-ul YouTube poate să detecteze ce pagină a fost vizitată. Aceste informații sunt colectate de către YouTube și Google și sunt atribuite contului de YouTube al persoanei vizate. Colectarea datelor are loc indiferent dacă persoana vizată face sau nu clic pe videoclipul YouTube. Dacă doriți să evitați acest transfer de date către YouTube și Google, vă puteți deconecta de la contul de YouTube înainte de a accesa pagina noastră de internet. Și în acest caz, specificațiile privind protecția datelor, care pot fi găsite la adresa www.google.ro/intl/ro/policies/privacy/, oferă informații referitoare la colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal.

Utilizarea de conținut de pe Instagram
Pe acest site web sunt integrate funcții ale serviciului Instagram. Aceste funcții sunt oferite de Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlanda. Atunci când elementul social media este activ, se stabilește o conexiune directă între terminalul dumneavoastră și serverul Instagram. Astfel, Instagram primește informații despre accesarea acestui site web de către dumneavoastră. Dacă sunteți conectat(ă) la contul dumneavoastră de Instagram, puteți lega conținutul acestui site web de profilul dumneavoastră de Instagram făcând clic pe butonul Instagram. Acest demers permite platformei Instagram să asocieze accesarea acestui site web cu contul dumneavoastră de utilizator. Atragem atenția asupra faptului că noi, în calitate de furnizor al site-urilor, nu dispunem de cunoștințe cu privire la conținutul datelor transmise, precum și la utilizarea acestora de către instagram. Utilizarea acestui serviciu se bazează pe consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera a din RGPD și articolul 25 alineatul 1 din Legea privind protecția datelor din telecomunicații și servicii digitale (TDDDG). Consimțământul poate fi revocat în orice moment. În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate pe site-ul nostru web cu ajutorul instrumentului descris aici și transmise către Facebook sau Instagram, noi și Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda suntem responsabili în comun de această prelucrare a datelor (articolul 26 din RGPD). Responsabilitatea comună se limitează exclusiv la colectarea datelor și la transmiterea acestora către Facebook sau Instagram. Prelucrarea efectuată de Facebook sau Instagram după transmitere nu face parte din responsabilitatea comună. Obligațiile care ne revin în comun au fost stabilite într-un acord prin prelucrarea în comun. Puteți găsi textul acordului la adresa: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. În conformitate cu acest acord, suntem responsabili pentru furnizarea de informații privind protecția datelor atunci când se utilizează instrumentul Facebook sau Instagram și pentru implementarea sigură, conformă cu protecția datelor, a instrumentului pe site-ul nostru web. Facebook este responsabil pentru securitatea datelor din produsele Facebook sau Instagram. Puteți să vă exercitați drepturile în calitate de persoană vizată (de exemplu, cereri de informații) cu privire la datele prelucrate de Facebook sau Instagram direct la Facebook. Dacă vă exercitați drepturile în calitate de persoană vizată la noi, suntem obligați să le transmitem către Facebook. Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Puteți găsi detalii aici:https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://privacycenter.instagram.com/policy/ și https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Informații suplimentare în acest sens pot fi găsite în politica de confidențialitate a Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/. Compania este certificată în conformitate cu „Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor” (CCD). CCD este un acord între Uniunea Europeană și SUA care are ca scop respectarea standardelor europene de protecție a datelor pentru prelucrarea datelor în SUA. Fiecare companie certificată CCD se angajează să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Informații suplimentare în acest sens pot fi obținute de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active