Choose language:

POKRAČUJEME TAM,
KDE OSTATNÍ KONČÍ

Řešíme problémy, vyvíjíme nová řešení a aktivně spoluutváříme komplexní systémy. Nacházíme technologická řešení, která překračují stávající limity.

Vždy myslíme
dopředu

Vyvíjíme vysoce komplexní komponenty typu kov-plast, senzory, aktuátory, speciální elektronické řídicí jednotky (ECU) a (pod)systémy. Pro tyto oblasti máme nejlepší předpoklady – a díky tomu jsme výkonným sparing partnerem našich mezinárodních zákazníků

Nabízíme:

  • Rozsáhlé know-how v oblasti elektrotechniky/elektroniky, mechaniky a softwaru
  • Vývoj produktů se zvláštními nároky na přesnost, robustnost a životnost
  • Odborné znalosti na poli simulací a výpočtu elektromagnetických polí
  • Vzájemnou provázanost produktového designu a výrobního konceptu
  • Spolupráci s kvalifikovanými partnery při výrobě elektronických čipů a osazování DPS

S výrobou jsme
jedna ruka

Naše týmy stále znovu promýšlejí výrobní technologie, a vytvářejí tak i zcela nové příležitosti a možnosti. Opíráme se přitom o naše rozsáhlé know-how, vybudované na základě dlouhodobých zkušeností v oblasti výroby strojních zařízení a nástrojů. Produktový design a výroba jdou u nás ruku v ruce: S hlubokým porozuměním pro technologie vyvíjejí naše týmy koncepty zařízení a nástrojů podle individuálních potřeb. Tato flexibilita je samozřejmostí u všech našich závodů po celém světě.

Naše odborné týmy vyvíjejí koncepty zařízení přizpůsobené individuálním potřebám a navrhují nové procesní technologie. Digitalizované a na nejvyšší technické úrovni.

V našich závodech ve Wiggensbachu, Fürthu, Jihlavě a Temešváru vyvíjíme a vyrábíme výrobní nástroje na základě jednotných specifikací. Jsme hrdí na to, že tak můžeme našim zákazníkům na celém světě nabídnout bohaté know-how a excelentní kvalitu.

Vyvíjíme na míru zkušební zařízení pro ověřování produktů a sériové závěrečné zkoušky. Protože kontrolní zařízení instalujeme a programujeme sami, dosahujeme vysoké míry flexibility. Využíváme průmyslové zpracování 2D a 3D obrazu, pro naše zákazníky však realizujeme i daleko komplexnější kontroly End Of Line. Naše strojní zařízení jsou navíc vybavená online statistickou regulací procesu (SPC), jež nám umožňuje automaticky přenášet data z výrobních zařízení po celém světě na naše servery Swoboda. V databázi Q-DAS systému využíváme tato data pro procesní analýzu, analýzu systému měření (MSA) nebo pro automatizovaný reporting. Pro naše zákazníky archivujeme údaje o měření.

Prvotní tváření
Vstřikování plastů s vodivými dráhami

Kovové díly se povrchově ošetří technickými plasty (termoplast nebo reaktoplast).

Přetváření
Proces stříhání a ohýbání postupovým nástrojem

Kovové díly se po předstřihu a galvanické povrchové úpravě v několika fázích oddělí a ohnou.

Integrovaná technologie lisování

Integrace střižných/ohýbacích procesů v postupových nástrojích. Podávání a separace kovových dílů v plně automatických výrobních buňkách.

Technologie navíjení
Navíjení na vícecívkových navíjecích zařízeních

Integrace automatů se šesti, osmi nebo dvanácti cívkami v částečně nebo plně automatických linkách.

Spojování
Příprava a montáž elektronických dílů

Elektronické díly se zpracovávají, spojují do modulů kov-plast a osazují elektrickými kontakty.

Montáž sestav

Na našich výrobních linkách integrujeme procesy sváření, pájení, lepení, lití a šroubování se 100% funkčními kontrolami.

Montáž desek plošných spojů

Montujeme DPS do komplexních sestav. V procesu osazování desek plošných spojů úzce spolupracujeme se spolehlivými partnery.

Odporové svařování

Pro montáž sestav a osazování kontakty elektronických komponentů vyvíjíme vlastní systémové komponenty.

Laserové svařování

Pro montáž sestav a osazování kontakty elektronických komponentů používáme pevnolátkové laserové systémy.

Technologie podávání
Technologie podávání

Nejrůznější komponenty se v několika stanicích výrobní linky oddělují, zpracovávají, kontrolují a podávají.

Magnetizace/magnetismus
Magnetizace a magnetismus

Vybudovali jseme rozsáhlé know-how v oblasti simulace a výpočtu elektromagnetických polí. Tak se nám například podařilo u magnetů určených pro naše senzory sedadel eliminovat prvky vzácných zemin, a přispět tak k větší udržitelnosti.

Pájení
Pájení

Naše výroba probíhá pomocí laserového pájení, selektivního pájení s mini vlnou, pájení přetavením a pájení pájedlem.

Kabelové sestavy
Kabelové sestavy

Připravujeme kabely na míru produktu (např. jednožilové, ploché kabely), vytváříme sestavy a integrujeme do kabelů v hybridních modulech.

Pouze to nejlepší je
dostatečně dobré

Uvažujeme a jednáme v intencích filozofie nulové chybovosti. To znamená, že projekt musí dostát definovaným nárokům počínaje studií proveditelnosti a konče sériovou dodávkou. Jednomístné parametry PPM a četná ocenění našich zákazníků dokazují, že jsme z hlediska kvality absolutně spolehliví – a to prokazujeme hned dvakrát: Interně tento nárok zajišťujeme už od počátku řízení projektu naším plánováním kvality. Směrem ven pracujeme efektivně a v úzkém propojení s našimi zákazníky prostřednictvím digitálních platforem a rozhraní. Mimochodem: Společnost Swoboda je certifikována dle normy IATF 16949 a vyvíjí produkty, které jsou v souladu s normou ISO 26262 – Funkční bezpečnost.

Jsme
doma všude