POKRAČUJEME TAM,
KDE OSTATNÍ KONČÍ

Řešíme problémy, vyvíjíme nová řešení a aktivně spoluutváříme komplexní systémy. Nacházíme technologická řešení, která překračují stávající limity.

Vždy myslíme
dopředu

Vyvíjíme vysoce komplexní komponenty typu kov-plast, senzory, aktuátory, speciální elektronické řídicí jednotky (ECU) a (pod)systémy. Pro tyto oblasti máme nejlepší předpoklady – a díky tomu jsme výkonným sparing partnerem našich mezinárodních zákazníků

Nabízíme:

  • Rozsáhlé know-how v oblasti elektrotechniky/elektroniky, mechaniky a softwaru
  • Vývoj produktů se zvláštními nároky na přesnost, robustnost a životnost
  • Odborné znalosti na poli simulací a výpočtu elektromagnetických polí
  • Vzájemnou provázanost produktového designu a výrobního konceptu
  • Spolupráci s kvalifikovanými partnery při výrobě elektronických čipů a osazování DPS

S výrobou jsme
jedna ruka

Naše týmy stále znovu promýšlejí výrobní technologie, a vytvářejí tak i zcela nové příležitosti a možnosti. Opíráme se přitom o naše rozsáhlé know-how, vybudované na základě dlouhodobých zkušeností v oblasti výroby strojních zařízení a nástrojů. Produktový design a výroba jdou u nás ruku v ruce: S hlubokým porozuměním pro technologie vyvíjejí naše týmy koncepty zařízení a nástrojů podle individuálních potřeb. Tato flexibilita je samozřejmostí u všech našich závodů po celém světě.

Naše odborné týmy vyvíjejí koncepty zařízení přizpůsobené individuálním potřebám a navrhují nové procesní technologie. Digitalizované a na nejvyšší technické úrovni.

V našich závodech ve Wiggensbachu, Fürthu, Jihlavě a Temešváru vyvíjíme a vyrábíme výrobní nástroje na základě jednotných specifikací. Jsme hrdí na to, že tak můžeme našim zákazníkům na celém světě nabídnout bohaté know-how a excelentní kvalitu.

Vyvíjíme na míru zkušební zařízení pro ověřování produktů a sériové závěrečné zkoušky. Protože kontrolní zařízení instalujeme a programujeme sami, dosahujeme vysoké míry flexibility. Využíváme průmyslové zpracování 2D a 3D obrazu, pro naše zákazníky však realizujeme i daleko komplexnější kontroly End Of Line. Naše strojní zařízení jsou navíc vybavená online statistickou regulací procesu (SPC), jež nám umožňuje automaticky přenášet data z výrobních zařízení po celém světě na naše servery Swoboda. V databázi Q-DAS systému využíváme tato data pro procesní analýzu, analýzu systému měření (MSA) nebo pro automatizovaný reporting. Pro naše zákazníky archivujeme údaje o měření.

Pouze to nejlepší je
dostatečně dobré

Uvažujeme a jednáme v intencích filozofie nulové chybovosti. To znamená, že projekt musí dostát definovaným nárokům počínaje studií proveditelnosti a konče sériovou dodávkou. Jednomístné parametry PPM a četná ocenění našich zákazníků dokazují, že jsme z hlediska kvality absolutně spolehliví – a to prokazujeme hned dvakrát: Interně tento nárok zajišťujeme už od počátku řízení projektu naším plánováním kvality. Směrem ven pracujeme efektivně a v úzkém propojení s našimi zákazníky prostřednictvím digitálních platforem a rozhraní. Mimochodem: Společnost Swoboda je certifikována dle normy IATF 16949 a vyvíjí produkty, které jsou v souladu s normou ISO 26262 – Funkční bezpečnost.

Jsme
doma všude

DE, Wiggensbach
1947
Založení
22 000m2
Výrobní plocha
900
Zaměstnanci
DE, Fürth
2016
Otevření závodu
1 800m2
Výrobní plocha
35
Zaměstnanci
DE, Schorndorf
1936
Založení
6 500m2
Výrobní plocha
200
Zaměstnanci
DE, Karlsruhe
1992
Otevření závodu
800m2
Výrobní plocha
23
Zaměstnanci
CZ, Jihlava
1994
Otevření závodu
30 000m2
Výrobní plocha
650
Zaměstnanci
CZ, Polná
2020
Otevření závodu
5 200m2
Výrobní plocha
115
Zaměstnanci
CZ, Jihlava Stamping
2004
Otevření závodu
12 000m2
Výrobní plocha
300
Zaměstnanci
RO, Temešvár
2012
Otevření závodu
9 000m2
Výrobní plocha
200
Zaměstnanci
RO, Sibiu
2004
Otevření závodu
12 000m2
Výrobní plocha
600
Zaměstnanci
US, Grand Rapids
1997
Otevření závodu
9 000m2
Výrobní plocha
100
Zaměstnanci
MX, San Juan del Río
2015
Otevření závodu
7 000m2
Výrobní plocha
80
Zaměstnanci
CN, Kchun-šan
2013
Otevření závodu
45 000m2
Výrobní plocha
800
Zaměstnanci