Choose language:

POKRAČUJEME TAM,
KDE OSTATNÍ KONČÍ

Řešíme problémy, vyvíjíme nová řešení a aktivně spoluutváříme komplexní systémy. Nacházíme technologická řešení, která překračují stávající limity.

Vždy myslíme
dopředu

Vyvíjíme vysoce komplexní komponenty typu kov-plast, senzory, aktuátory, speciální elektronické řídicí jednotky (ECU) a (pod)systémy. Pro tyto oblasti máme nejlepší předpoklady – a díky tomu jsme výkonným sparing partnerem našich mezinárodních zákazníků

Nabízíme:

  • Rozsáhlé know-how v oblasti elektrotechniky/elektroniky, mechaniky a softwaru
  • Vývoj produktů se zvláštními nároky na přesnost, robustnost a životnost
  • Odborné znalosti na poli simulací a výpočtu elektromagnetických polí
  • Vzájemnou provázanost produktového designu a výrobního konceptu
  • Spolupráci s kvalifikovanými partnery při výrobě elektronických čipů a osazování DPS

S výrobou jsme
jedna ruka

Naše týmy stále znovu promýšlejí výrobní technologie, a vytvářejí tak i zcela nové příležitosti a možnosti. Opíráme se přitom o naše rozsáhlé know-how, vybudované na základě dlouhodobých zkušeností v oblasti výroby strojních zařízení a nástrojů. Produktový design a výroba jdou u nás ruku v ruce: S hlubokým porozuměním pro technologie vyvíjejí naše týmy koncepty zařízení a nástrojů podle individuálních potřeb. Tato flexibilita je samozřejmostí u všech našich závodů po celém světě.

Naše odborné týmy vyvíjejí koncepty zařízení přizpůsobené individuálním potřebám a navrhují nové procesní technologie. Digitalizované a na nejvyšší technické úrovni.

V našich závodech ve Wiggensbachu, Fürthu, Jihlavě a Temešváru vyvíjíme a vyrábíme výrobní nástroje na základě jednotných specifikací. Jsme hrdí na to, že tak můžeme našim zákazníkům na celém světě nabídnout bohaté know-how a excelentní kvalitu.

Vyvíjíme na míru zkušební zařízení pro ověřování produktů a sériové závěrečné zkoušky. Protože kontrolní zařízení instalujeme a programujeme sami, dosahujeme vysoké míry flexibility. Využíváme průmyslové zpracování 2D a 3D obrazu, pro naše zákazníky však realizujeme i daleko komplexnější kontroly End Of Line. Naše strojní zařízení jsou navíc vybavená online statistickou regulací procesu (SPC), jež nám umožňuje automaticky přenášet data z výrobních zařízení po celém světě na naše servery Swoboda. V databázi Q-DAS systému využíváme tato data pro procesní analýzu, analýzu systému měření (MSA) nebo pro automatizovaný reporting. Pro naše zákazníky archivujeme údaje o měření.

Prvotní tváření
Vstřikování plastů s vodivými dráhami

Kovové díly se povrchově ošetří technickými plasty (termoplast nebo reaktoplast).

Přetváření
Proces stříhání a ohýbání postupovým nástrojem

Kovové díly se po předstřihu a galvanické povrchové úpravě v několika fázích oddělí a ohnou.

Integrovaná technologie lisování

Integrace střižných/ohýbacích procesů v postupových nástrojích. Podávání a separace kovových dílů v plně automatických výrobních buňkách.

Technologie navíjení
Navíjení na vícecívkových navíjecích zařízeních

Integrace automatů se šesti, osmi nebo dvanácti cívkami v částečně nebo plně automatických linkách.

Spojování
Příprava a montáž elektronických dílů

Elektronické díly se zpracovávají, spojují do modulů kov-plast a osazují elektrickými kontakty.

Montáž sestav

Na našich výrobních linkách integrujeme procesy sváření, pájení, lepení, lití a šroubování se 100% funkčními kontrolami.

Montáž desek plošných spojů

Montujeme DPS do komplexních sestav. V procesu osazování desek plošných spojů úzce spolupracujeme se spolehlivými partnery.

Odporové svařování

Pro montáž sestav a osazování kontakty elektronických komponentů vyvíjíme vlastní systémové komponenty.

Laserové svařování

Pro montáž sestav a osazování kontakty elektronických komponentů používáme pevnolátkové laserové systémy.

Technologie podávání
Technologie podávání

Nejrůznější komponenty se v několika stanicích výrobní linky oddělují, zpracovávají, kontrolují a podávají.

Magnetizace/magnetismus
Magnetizace a magnetismus

Vybudovali jseme rozsáhlé know-how v oblasti simulace a výpočtu elektromagnetických polí. Tak se nám například podařilo u magnetů určených pro naše senzory sedadel eliminovat prvky vzácných zemin, a přispět tak k větší udržitelnosti.

Pájení
Pájení

Naše výroba probíhá pomocí laserového pájení, selektivního pájení s mini vlnou, pájení přetavením a pájení pájedlem.

Kabelové sestavy
Kabelové sestavy

Připravujeme kabely na míru produktu (např. jednožilové, ploché kabely), vytváříme sestavy a integrujeme do kabelů v hybridních modulech.

Pouze to nejlepší je
dostatečně dobré

Uvažujeme a jednáme v intencích filozofie nulové chybovosti. To znamená, že projekt musí dostát definovaným nárokům počínaje studií proveditelnosti a konče sériovou dodávkou. Jednomístné parametry PPM a četná ocenění našich zákazníků dokazují, že jsme z hlediska kvality absolutně spolehliví – a to prokazujeme hned dvakrát: Interně tento nárok zajišťujeme už od počátku řízení projektu naším plánováním kvality. Směrem ven pracujeme efektivně a v úzkém propojení s našimi zákazníky prostřednictvím digitálních platforem a rozhraní. Mimochodem: Společnost Swoboda je certifikována dle normy IATF 16949 a vyvíjí produkty, které jsou v souladu s normou ISO 26262 – Funkční bezpečnost.

Jsme
doma všude

DE, Wiggensbach
1947
Založení
22 000m2
Výrobní plocha
1 110
Zaměstnanci
DE, Fürth
2016
Otevření závodu
1 800m2
Výrobní plocha
35
Zaměstnanci
DE, Schorndorf
1936
Založení
6 500m2
Výrobní plocha
200
Zaměstnanci
DE, Karlsruhe
1992
Otevření závodu
750m2
Výrobní plocha
24
Zaměstnanci
CZ, Jihlava
1994
Otevření závodu
17 000m2
Výrobní plocha
600
Zaměstnanci
CZ, Jihlava Stamping
2004
Otevření závodu
12 000m2
Výrobní plocha
300
Zaměstnanci
RO, Temešvár
2012
Otevření závodu
9 000m2
Výrobní plocha
300
Zaměstnanci
RO, Sibiu
2004
Otevření závodu
6 000m2
Výrobní plocha
700
Zaměstnanci
US, Grand Rapids
1997
Otevření závodu
9 000m2
Výrobní plocha
100
Zaměstnanci
US, Auburn Hills
2013
Otevření závodu
92m2
Výrobní plocha
2
Zaměstnanci
MX, San Juan del Río
2015
Otevření závodu
7 000m2
Výrobní plocha
70
Zaměstnanci
CN, Kchun-šan
2013
Otevření závodu
45 000m2
Výrobní plocha
700
Zaměstnanci