Choose language:

VYZNÁVÁME
HODNOTY

My u firmy Swoboda se hlásíme k firemní politice, kterou naše rodinná firma praktikuje s velkým smyslem pro zodpovědnost ve všech aspektech společenského, ekologického a ekonomického života. Své jednání přitom zakládáme na jasných, mezinárodně platných principech.

Swoboda
Compliance

Philipp Lindner

Jako Global Compliance Officer společnosti Swoboda je odpovědný za oblast compliance a zodpovídá se přímo CFO.

Jako globálně působící technologická firma s mnohostrannými obchodními vztahy se zavazujeme důsledně dodržovat zákony v jednotlivých zemích. Totéž očekáváme i od našich obchodních partnerů.

 

Aspekt
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Naše technologická řešení jsou cenným příspěvkem k udržitelnosti. Neboť nabízejí bezpečnější, komfortnější a energeticky účinnější svět. Podporujeme své zákazníky ve snižování emisí, v zavádění postupů šetrných k životnímu prostředí a v používání ekologicky nezávadných materiálů. Jak vysoké požadavky na udržitelnost, tak ochrana životního prostředí u nás mají pevné místo. Naše procesy založené na šetrném hospodaření se zdroji jsou pravidelně prověřovány podle norem EN ISO 14001 a DIN EN ISO 50001.

Již realizovaná opatření

  • Nižší spotřeba materiálu díky optimalizovanému designu produktů, úspory až 20 %
  • Opakovaně použitelné obaly v oběhu mezi dodavateli, společností Swoboda a zákazníky
  • Používání vodou chlazených kompresorů a chladicích zařízení tak, aby se odpadní teplo využilo pro vytápění budov
  • Nahrazení osvětlení hal moderními, vysoce výkonnými svítidly
  • Používání energeticky úsporných motorů a frekvenčních měničů

Jsme
doma všude