VYZNÁVÁME
HODNOTY

My u firmy Swoboda se hlásíme k firemní politice, kterou naše rodinná firma praktikuje s velkým smyslem pro zodpovědnost ve všech aspektech společenského, ekologického a ekonomického života. Své jednání přitom zakládáme na jasných, mezinárodně platných principech.

Swoboda
Compliance

Jako globálně působící technologická firma s mnohostrannými obchodními vztahy se zavazujeme důsledně dodržovat zákony v jednotlivých zemích. Totéž očekáváme i od našich obchodních partnerů. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na oddělení Compliance na adrese compliance@swoboda.com.

 

Aspekt
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Naše technologická řešení jsou cenným příspěvkem k udržitelnosti. Neboť nabízejí bezpečnější, komfortnější a energeticky účinnější svět. Podporujeme své zákazníky ve snižování emisí, v zavádění postupů šetrných k životnímu prostředí a v používání ekologicky nezávadných materiálů. Jak vysoké požadavky na udržitelnost, tak ochrana životního prostředí u nás mají pevné místo. Naše procesy založené na šetrném hospodaření se zdroji jsou pravidelně prověřovány podle norem EN ISO 14001 a DIN EN ISO 50001.

Již realizovaná opatření

  • Nižší spotřeba materiálu díky optimalizovanému designu produktů, úspory až 20 %
  • Opakovaně použitelné obaly v oběhu mezi dodavateli, společností Swoboda a zákazníky
  • Používání vodou chlazených kompresorů a chladicích zařízení tak, aby se odpadní teplo využilo pro vytápění budov
  • Nahrazení osvětlení hal moderními, vysoce výkonnými svítidly
  • Používání energeticky úsporných motorů a frekvenčních měničů

Jsme
doma všude

DE, Wiggensbach
1947
Založení
22 000m2
Výrobní plocha
900
Zaměstnanci
DE, Fürth
2016
Otevření závodu
1 800m2
Výrobní plocha
35
Zaměstnanci
DE, Schorndorf
1936
Založení
6 500m2
Výrobní plocha
200
Zaměstnanci
DE, Karlsruhe
1992
Otevření závodu
800m2
Výrobní plocha
23
Zaměstnanci
CZ, Jihlava
1994
Otevření závodu
30 000m2
Výrobní plocha
650
Zaměstnanci
CZ, Jihlava Stamping
2004
Otevření závodu
12 000m2
Výrobní plocha
300
Zaměstnanci
RO, Temešvár
2012
Otevření závodu
9 000m2
Výrobní plocha
200
Zaměstnanci
RO, Sibiu
2004
Otevření závodu
12 000m2
Výrobní plocha
600
Zaměstnanci
US, Grand Rapids
1997
Otevření závodu
9 000m2
Výrobní plocha
100
Zaměstnanci
US, Auburn Hills
2013
Otevření závodu
92m2
Výrobní plocha
2
Zaměstnanci
MX, San Juan del Río
2015
Otevření závodu
7 000m2
Výrobní plocha
80
Zaměstnanci
CN, Kchun-šan
2013
Otevření závodu
45 000m2
Výrobní plocha
800
Zaměstnanci