VYZNÁVÁME
HODNOTY

My u firmy Swoboda se hlásíme k firemní politice, kterou naše rodinná firma praktikuje s velkým smyslem pro zodpovědnost ve všech aspektech společenského, ekologického a ekonomického života. Své jednání přitom zakládáme na jasných, mezinárodně platných principech.

Swoboda
Compliance

Jako mezinárodně působící technologická společnost s různorodými obchodními vztahy jsme povinni dodržovat a důsledně splňovat zákony jednotlivých zemí. Totéž očekáváme od našich obchodních partnerů. Aby bylo možné trvale plnit cíle společnosti Swoboda v oblasti dodržování předpisů byla zavedena tzv. Messageline, bezpečný a právně vyhovující systém hlášení. Nabízíme tímto zaměstnancům, obchodním partnerům a dalším zainteresovaným stranám po celém světě možnost podávat oznámení bezpečně a důvěrně – v případě potřeby i anonymně. Po nahlášení oznámení Vám bude zřízena chráněná schránka, přes kterou s Vámi budeme nadále komunikovat.  Máte-li jakékoliv dotazy týkající se dodržování předpisů a udržitelnosti ve společnosti Swoboda, můžete nás kontaktovat pomocí tohoto kontaktního formuláře.

Aspekt
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Naše technologická řešení jsou cenným příspěvkem k udržitelnosti. Neboť nabízejí bezpečnější, komfortnější a energeticky účinnější svět. Podporujeme své zákazníky ve snižování emisí, v zavádění postupů šetrných k životnímu prostředí a v používání ekologicky nezávadných materiálů. Jak vysoké požadavky na udržitelnost, tak ochrana životního prostředí u nás mají pevné místo. Naše procesy založené na šetrném hospodaření se zdroji jsou pravidelně prověřovány podle norem EN ISO 14001 a DIN EN ISO 50001.

Již realizovaná opatření

  • Snížená spotřeba materiálů díky optimalizovanému designu produktu, úspora až 20 %
  • Pro naše dodavatele a zákazníky používáme opakovaně použitelné obaly
  • Výměna osvětlení haly za moderní vysoce výkonná svítidla
  • Použití energeticky úsporných motorů a frekvenčních měničů
  • Výroba stlačeného vzduchu pomocí nových, vysoce účinných kompresorů
  • Moderní koncepce vytápění ve Wiggensbachu s rekuperací tepla z výroby stlačeného vzduchu

Jsme
doma všude

DE, Wiggensbach
1947
Založení
22 000m2
Výrobní plocha
900
Zaměstnanci
DE, Fürth
2016
Otevření závodu
1 800m2
Výrobní plocha
35
Zaměstnanci
DE, Schorndorf
1936
Založení
6 500m2
Výrobní plocha
200
Zaměstnanci
DE, Karlsruhe
1992
Otevření závodu
800m2
Výrobní plocha
23
Zaměstnanci
CZ, Jihlava
1994
Otevření závodu
30 000m2
Výrobní plocha
650
Zaměstnanci
CZ, Polná
2020
Otevření závodu
5 200m2
Výrobní plocha
115
Zaměstnanci
CZ, Jihlava Stamping
2004
Otevření závodu
12 000m2
Výrobní plocha
300
Zaměstnanci
RO, Temešvár
2012
Otevření závodu
9 000m2
Výrobní plocha
200
Zaměstnanci
RO, Sibiu
2004
Otevření závodu
12 000m2
Výrobní plocha
600
Zaměstnanci
US, Grand Rapids
1997
Otevření závodu
9 000m2
Výrobní plocha
100
Zaměstnanci
MX, San Juan del Río
2015
Otevření závodu
7 000m2
Výrobní plocha
80
Zaměstnanci
CN, Kchun-šan
2013
Otevření závodu
45 000m2
Výrobní plocha
800
Zaměstnanci