Ochrana osobních údajů
a cookies

1. Základní informace o ochraně osobní údajů

Všeobecné informace
Společnost Swoboda Wiggensbach KG získává a používá vaše osobní údaje výhradně v rámci zákona Spolkové republiky Německo o ochraně osobních údajů. Níže vás informujeme o druhu, rozsahu a účelu získávání a používání technických a osobních údajů. Tyto informace můžete kdykoli nalézt na našich webových stránkách www.swoboda.com pod odkazem Ochrana osobních údajů.

Zpracování dat na našich webových stránkách
Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí společnost Swoboda Wiggensbach KG. Naše kontaktní údaje naleznete v sekci Impressum na těchto webových stránkách.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Vaše údaje získáváme jednak v případě, kdy nás aktivně oslovíte e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Další údaje jsou zaznamenávány automaticky našimi IT systémy při vaší návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Tyto údaje se ukládají automaticky, jakmile navštívíte naše webové stránky.

Které soubory cookie používáme?
Část údajů se ukládá přímo na náš server za účelem správného zpřístupnění webových stránek (nezbytné cookies). Další údaje se mohou využít pro analýzu vašeho uživatelského chování (statistické cookies) nebo pro účely marketingu (marketingové cookies). K těmto účelům používáme Google Analytics. Ukládání statistických a marketingových cookies můžete níže odmítnout (viz 3.).

Jaká práva máte v souvislosti se svými údaji?
Máte právo kdykoli požadovat bezplatnou informaci o původu, příjemcích a účelu svých osobních údajů uložených společností Swoboda. Dále můžete nechat své údaje opravit, zablokovat nebo vymazat.

2. Všeobecné a povinné informace

Ochrana osobních údajů
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů, stejně jako s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje, které údaje shromažďujeme a proč. Vysvětluje také, jakým způsobem a za jakým účelem je získáváme. Upozorňujeme ale také, že přenos dat na internetu (např. při e-mailové komunikaci) může vykazovat bezpečnostní nedostatky. Stoprocentní ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Informace o správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů
Odpovědnou osobou za zpracování údajů je náš pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Sascha Dionisius
DIOMIKO UG (haftungsbeschränkt)
Frankenbacher Str. 32
74336 Brackenheim
Telefon: +49 (0)151 505 907 36
E-Mail: datenschutzbeauftragter@swoboda.com

Odpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpětvzetí souhlasu se zpracováním osobních údajů
Řada procesů zpracování osobních údajů společností Swoboda je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Za tím účelem stačí zaslat nám neformální sdělení. Zákonnost zpracování do okamžiku odvolání souhlasu je tímto odvoláním nedotčena.

Informace, zablokování, výmaz
V rámci platných zákonů máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o vašich uložených osobních údajích, jejich původu, příjemcích a účelu zpracování, a příp. právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. V těchto a dalších otázkách na téma osobních údajů se můžete na nás kdykoli obrátit na adrese uvedené v sekci Impressum. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Námitka proti reklamním e-mailům
Proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti informací v tiráži k přeposílání nevyžádané reklamy a informativních materiálů se tímto podává námitka. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních sdělení, např. formou spamu.

3. Sběr dat na našich webových stránkách

Analytické nástroje třetích poskytovatelů / statistické a marketingové cookies
Při návštěvě našich webových stránek může být vaše prohlížení statisticky vyhodnocováno. Děje se tak pomocí souborů cookie a analytického programu Google Analytics. Poskytovatel: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Analýza vašeho prohlížení probíhá v zásadě anonymně; nelze tak identifikovat vaši osobu. Společnost Swoboda může soubory cookie dále použít pro marketingové účely. Tuto analýzu můžete odmítnout zde:

Deaktivace Google Analytics (budou deaktivovány statistické a marketingové cookies)

Soubory log na serveru
Poskytovatel stránek automaticky sbírá a ukládá informace v tzv. souborech log, které nám váš prohlížeč automaticky posílá.
K těmto informacím patří:

  • používaný operační systém
  • odkaz URL
  • čas požadavku na server
  • IP adresa

 

Ke sloučení těchto údajů s jiným zdroji údajů nedochází. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, podle něhož je povoleno zpracování údajů za účelem splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Propojení s Google Maps
Tyto stránky používají v sekci https://www.swoboda.com/cz/spolecnost-1/zavody propojení s mapovou aplikací Google Maps. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pro využívání funkcí aplikace Google Maps je v případě potřeby nutné uložit vaši lokalitu nebo IP adresu. Pokud jste při procházení našich webových stránek současně přihlášeni ke svému účtu Google, může Google shromažďovat také další osobní údaje. Tyto informace shromažďuje přímo Google a zpravidla se přeposílají a ukládají na server společnosti Google v USA. Poskytovatel těchto webových stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Shromažďování a používání svých osobních údajů můžete zabránit tím, že se před vyvoláním našich stránek odhlásíte ze svého účtu. Propojení s Google Maps je použito pro usnadnění nalezení míst uvedených na našich stránkách. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Více informací o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

Použití YouTube
Na našich stránkách jsme integrovali videa serveru YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožňuje bezplatně vkládat videoklipy a dalším uživatelům rovněž bezplatně videa shlédnout, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje zveřejnění všech žánrů videa, proto zde lze najít jak kompletní filmové a televizní přenosy, tak hudební videa, trailery nebo domácí videa. Provozovatelem YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, dceřiná společnost společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Při každé návštěvě některé ze stránek, na nichž byl integrován prvek YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč IT systému uživatele automaticky vyzván ke stažení příslušného prvku YouTube. Další informace o YouTube naleznete ne www.youtube.com/yt/about. V rámci tohoto technického procesu obdrží YouTube a Google informaci o tom, kterou konkrétní podstránku webu www.swoboda.com subjekt údajů navštívil. V případě, že je subjekt údajů současně přihlášený na YouTube, pozná YouTube po vyvolání stránky s integrovaným videem YouTube, která konkrétní stránka byla navštívena. Tyto informace YouTube a Google shromažďuje a přiřazuje k příslušnému účtu YouTube subjektu údajů. Děje se tak nezávisle na tom, zda subjekt údajů na video YouTube klikne, nebo ne. Pokud si předávání těchto informací společnostem YouTube a Google nepřejete, můžete tomu zabránit tak, že se před vyvoláním našich webových stránek odhlásíte ze svého účtu na YouTube. Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů je i v tomto ohledu vysvětleno v Zásadách ochrany osobních údajů na https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Použití obsahu z Instagramu
Na těchto webových stránkách jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce poskytuje společnost Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irsko. Pokud je aktivní prvek sociálních sítí, vytvoří se přímé spojení mezi vaším koncovým zařízením a serverem Instagram. Instagram tak obdrží informace o vaší návštěvě těchto webových stránek. Pokud jste přihlášeni do svého instagramového účtu, můžete kliknutím na ikonu Instagramu propojit obsah těchto webových stránek se svým profilem na Instagramu. Instagram díky tomu může přiřadit návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že jako poskytovatel těchto stránek nemáme žádný přístup k obsahu předaných dat ani k jejich používání ze strany Instagramu. Tato služba je využívána na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 německého zákona o ochraně osobních údajů v telekomunikačních službách (TDDDG). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud jsou na těchto webových stránkách shromažďovány osobní údaje a předávány na Facebook nebo Instagram pomocí zde popsaného nástroje, jsme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společnými správci odpovědnými za toto zpracování osobních údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je přitom omezena výhradně na shromažďování osobních údajů a jejich předávání na Facebook nebo Instagram. Následné zpracování, které provádí Facebook nebo Instagram po předání údajů, není součástí společné odpovědnosti. Naše společné povinnosti jsou dokumentovány ve smlouvě o společném zpracování osobních údajů. Znění smlouvy najdete na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této smlouvy jsme v případě použití nástrojů Facebook nebo Instagram odpovědní za poskytnutí informací o ochraně osobních údajů a za implementaci nástrojů na našich webových stránkách v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Za bezpečnost produktů Facebook nebo Instagram v souvislosti s ochranou osobních údajů je odpovědný Facebook. Práva subjektu údajů (např. právo přístupu k informacím) ve vztahu k osobním údajům zpracovávaných ze strany Facebooku nebo Instagramu můžete uplatňovat přímo u Facebooku. Pokud uplatníte práva subjektu údajů u nás, jsme povinni je předat na Facebook. Předávání osobních údajů do USA se opírá o standardní smluvní doložky Evropské komise. Podrobnosti najdete zde:https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://privacycenter.instagram.com/policy/ a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Instagramu: https://privacycenter.instagram.com/policy/. Společnost je certifikována podle „Rámce ochrany soukromí mezi EU a USA“ (DPF). DPF je úmluvou mezi Evropskou komisí a USA, která má zaručit dodržování evropských standardů ochrany osobních údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF je zavázána k dodržování těchto standardů ochrany osobních údajů. Další informace získáte od poskytovatele na následujícím odkaze:https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active